Welkom op onze website.

O.b.s. Het Driespan is een school voor openbaar onderwijs.
Dit houdt in dat elk kind ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging en achtergrond bij ons welkom is.
Het Driespan is ontstaan in 1985 toen de wet op het basisonderwijs een feit werd.
Drie scholen werden samengevoegd en gingen met veel succes verder onder de naam Het Driespan.
Het Driespan is een school met ongeveer 360 leerlingen.
De school heeft dertien lokalen waarvan één speellokaal en één technieklokaal.
Centraal in de school ligt de gemeenschapsruimte.
Het Driespan ligt in een groene omgeving met tegenover de school een in 2011 gerealiseerde natuurspeeltuin.
Het schoolplein biedt voldoende uitdaging en ruimte voor ieder kind.

    

Het team. de ouderraad en de medezeggenschapsraad werken goed samen.